Odszkodowania powypadkowe
Sławomir Wawoczny

KONTAKT: 607 473 053
kontakt@swodszkodowania.pl

Miałeś wypadek?

Sprawdź czy należy się Tobie odszkodowanie.

Usługi

Wiedziałeś o tym, że Obowiązkowa Polisa OC w Twoim samochodzie chroni Cię przy szkodach osobowych na kwotę 5 mln Euro – ponad 20 mln złotych!!!.

Reprezentujemy osoby które:

Reprezentując klienta reprezentujemy jego interesy. Posiadane doświadczenie procentuje szybkim i kompleksowym pozyskaniem dowodów i wszelkich dokumentów za klienta. Prowadzenie korespondencji urzędowej, składanie wniosków, monitowanie działań wobec urzędów i zakładów ubezpieczeń nie należy do ulubionych zajęć poszkodowanego. Poza tym prowadzenie rozmów i działanie w sprawach, o których nie za wiele wiemy powoduje wiele stresu, niepewności i przykrych doznań.

Korzyści dla klienta

Pełne naprawienie szkody Wysokie kwoty odszkodowań Bezpieczeństwo i wysoka jakość obsługi Oszczędność czasu i przykrych doznań Szybka obsługa i stała informacja o etapie sprawy Doświadczeni prawnicy Partnerska umowa współpracy Wynagrodzenie dla firmy płatne po uzyskaniu odszkodowania Koszty leczenia i renty wypłacanej okresowo bez prowizji Finansowanie kosztów sądowych

Uzyskane odszkodowania

Szkoda osobowa – utrata osoby bliskiej

KIELCEuzyskana kwota: 695 568,97 zł
ubezpieczyciel: Warta
typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny

Szkoda osobowa – obrażenia ciała

GOSTYŃ – uzyskana kwota: 484 640 zł (sprawa w toku na drodze sądowej)

proponowana kwota: odmowa, ubezpieczyciel: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała

BYTÓW – uzyskana kwota: 343 953,67 zł (sprawa w toku – na etapie Sądu I instancji)

proponowana kwota: 90 000 zł, ubezpieczyciel: PZU, typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała

GDAŃSK – uzyskana kwota: 52 695, 53 zł (w toku – na drodze postępowania sądowego)

proponowana kwota: 1 000 zł, ubezpieczyciel: WARTA, typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała

Dopłata do szkody w pojeździe

Spółka DRB Premium, wchodząca w skład grupy podmiotów DRB, dążąc do ochrony interesów prawnych osób poszkodowanych w wypadkach, daje możliwość uzyskania dodatkowych korzyści finansowych wynikających ze szkód w pojazdach. W ramach działalności DRB Premium naszym klientom oferujemy atrakcyjne dopłaty do odszkodowania w oparciu o wykup wierzytelności.

Główną przyczyną wprowadzenia oferty DRB Premium była analiza praktyk rynkowych, stosownych przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy rozliczaniu tzw. szkód rzeczowych. Z obserwacji tej praktyki wynika, iż w toku postępowań likwidacyjnych, prowadzonych przez ubezpieczycieli, powszechnym działaniem jest pomniejszanie kwoty należnego odszkodowania poprzez stosowanie różnego rodzaju potrąceń.

Jako warunek niezbędny do dokonania ewentualnej dopłaty do odszkodowania, towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują potrzebę przedłożenia faktur, stanowiących dowód dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu. Takie procedury pozostają w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych możliwe jest jedynie na etapie postępowania sądowego. Procesy sądowe z kolei są niezwykle długotrwałe i kosztowne, jednocześnie nie dają gwarancji wygrania sprawy, dlatego w ramach usługi DRB Premium oferujemy:

Koszty

Wynagrodzenie dla firmy płatne po uzyskaniu odszkodowania.

Od dnia podpisania umowy z klientem pełne ryzyko uzyskania odszkodowania i związane z tym koszty ponosi nasza spółka. Jeśli odszkodowanie nie zostanie uzyskane klient nie płaci wynagrodzenia. System wynagradzania od sukcesu motywuje nas do uzyskiwania najwyższych kwot odszkodowań.

Koszty leczenia i renty wypłacanej okresowo bez prowizji.

Umowa określa, iż DRB od kosztów leczenia (kosztów zakupu leków, wizyt lekarskich, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego) udowodnionych przez klienta na podstawie rachunków i faktur nie pobiera wynagrodzenia. Z wynagrodzenia zwolnione są również renty wypłacane dla klienta okresowo. Rozliczanie w taki sposób usługi powoduje, iż nasza oferta jest najkorzystniejszą ofertą na dochodzenie odszkodowań na rynku, gdyż klient otrzymuje w 100% poniesione koszty leczenia, które stanowią znaczący uszczerbek majątkowy dla budżetu klienta. Przekazujemy również w 100% renty wypłacane dla klienta okresowo, gdyż ich zadaniem jest funkcja kompensacyjna uszczerbku w dochodach.

Finansowanie kosztów sądowych.

Kiedy istnieje konieczność przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego prawo obliguje klienta do wpłacenia na rachunek sądu wpisu sądowego w wysokości 5% dochodzonej kwoty oraz pokrycia kosztów opinii biegłych sądowych. Nie wszystkich klientów stać na podjęcie tego wyzwania. DRB wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów finansuje dla najbardziej potrzebujących, na indywidualnych zasadach, koszty skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Rozwiązanie to umożliwia klientom uzyskanie wysokiej kwoty odszkodowania.

Certyfikaty

O mnie

Jestem przedstawicielem Firmy DRB, zajmującej sie odszkodowaniami.

Pracuję jako Ratownik Medyczny.

Mam do czynienia z ofiarami wypadków praktycznie na co dzień. Wiem z doświadczenia jakie są skutki a potem nastepstwa wypadków. Wiem, że Towarzystwa Ubezpieczniowe, nie zawsze wypłacają odszkodowania. Zdarza się, że kwota jest za niska, żeby pokryć straty (uszkodzenie ciała, uszczerbki na zdrowiu, rehabilitacja, koszty leków) jakie poszkodowany poniósł w związku z wypadkiem.

Moja działalność pomoże odzyskać wszlkie koszty związane z leczeniem. Pomogę także odzyskać zwrot kosztów za uszkodzony pojazd, holowanie (laweta), pojazd zastępczy oraz sprzet uszkodzony w wyniku wypadku (tel. komórkowy, nawigacja itp).

Współpraca

Zapraszam do wsółpracy z w najprężniej rozwijającej się branży w Polsce:

Zapraszam do współpracy każdą inna osobę, która jest zainteresowna dodatkowym dochodem.

Kontakt

Bezpośredni kontakt ze mną uzyskasz dzwoniąc pod nr. telefonu 607 473 053

Możesz skorzystać również z poniższego formularza kontaktowego: